Ngân hàng hỗ trợ vay vốn dự án Sentosa Garden Đà Nẵng sẽ được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng cập nhật tại trang website này. Mời các nhà đầu tư đất nền ven biển Đà Nẵng tham khảo.

Khu đô thị Sentosa Garden